Proje Hakkında

SYTHER Projesi Nedir?

SYTHER- projenin İngilizce isminin kısaltılmışıdır. Proje Avrupa Birliği IPA Sınır ötesi İşbirliği programı tarafından fonlanmaktadır. Proje, Bulgar ve Türk ortaklarca yürütülmekte olup proje süresi 12 aydır ve toplam bütçesi 108803,28 eurodur.

Proje iki ortak tarafından yürütülmektedir. Bulgar ortak ve aynı zamanda lider ortak olan ‘Vishegrad’ Turizm Tanıtma Derneği ve Türk partner DAYKO-Doğal Yaşamı Koruma Vakfı’dır.

Projenin Amaçları

Temel amaç: Ortak kültür mirası potansiyelini kullanarak ve sınır ötesi bölgeyi özel bir turist destinasyonu olarak tanıtarak bölgede sürdürülebilir turizmin gelişimi, yatırımı ve teşvikinin sağlanması.

Spesifik amaçlar:

 1. Istranca – Sakar turistik yürüyüş yolundaki doğal kaynakların belirlenmesi ve değerlerinin saptanması
 2. Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nin ulusal kanunlarına uygun olan, teknik ve ekonomik olarak detaylı bir turistik rota projesinin geliştirilmesi
 3. Geliştirilmiş olan teknik ve ekonomik projeye göre, bilgilendirici, kolaylaştırıcı ve güvenli bir altyapının inşa edilmesi
 4. Aşağıdaki bilgileri içeren bir internet sitesinin 3 dilde oluşturulması ve korunması

Konulu internet sitelerine linkler

Proje Faaliyetleri

 1. Proje ekibinin toplanması ve organizasyonun yönetilmesi için ofisin belirlenmesi
 2. Halka projenin ve Sınırötesi İşbirliği Programının hedeflerinin ve proje ortaklarının tanıtılması amacıyla bir forumun düzenlenmesi
 3. Turist rotasının özellikleri ile ilgili masa başı araştırması
 4. Rota çevresindeki doğal kaynakların kaydını tutarak ve değerlerini saptayarak alanın keşfinin yapılması
 5. Avrupa kanunlarına ve Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nin ulusal kanunlarına uygun olarak detaylı bir turistik rota projesinin geliştirilmesi
 6. Tasarlanmış olan turist altyapısının inşası için gerekli aktivitelerin yapılması
 7. 3 dilde turist rotası rehberinin hazırlanması ve basılması
 8. Final forumuyla birlikte sınır ötesi turist rotasında ortak yürüyüş
 9. Rota bilgisini içeren 3 dilde internet sitesinin oluşturulması
 10. Projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için aktivitelerin yapılması

Hedef Kitle

 1. Aktif olarak turizmle ilgilenen gençler ve öğrenciler
 2. Sınırın iki tarafındaki spor, turist ve gençlik kulüpleri
 3. Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgede ekoturizm faaliyetleri yapan kişiler
 4. Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgede yürüyüş etkinlikleri ve geziler düzenleyen tur operatörleri